หน้าหลัก
ข้อมูลทะเบียนพนักงาน
ตารางสรุปผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ขอนแก่น)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (เชียงใหม่)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (นครราชสีมา)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ทบ.)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
รายชื่อผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ทสจ.)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
สรุปผู้มีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ (กราฟแท่ง)
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099