หน้าหลัก
 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.

นายสุรพล ธรรมสาร  ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ในจำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099