หน้าหลัก
 

ข่าวดี !!!

"ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล"...

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2557

... สมัครด้วยตนเองที่ "ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล" ...

 

 
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099