ประเด็นถามตอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  แผนที่น้ำบาดาล
  คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล
 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1078 โทรสาร อีเมล์