หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์)

การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3 ภาคใต้

เหยี่ยวข่าว 7 สี --- น้ำบาดาลช่วยภัยแล้ง 13-03-58

ป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ (จากประชาสัมพันธ์ ทบ.)

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คำสั่ง 298 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่   

กำหนดเขตและความลึกของน้ำบาดาล

การเก็บเงินค่าอนุรักษ์และค่าใช้น้ำบาดาล 

ข้อมูลจำนวนปกครองส่วนท้องถิ่น 30/12/54

สถานการณ์บ่อสังเกตุการณ์

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ 60 สทบ. เขต และสนง. ทสจ.
และเอกสารการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1


สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2793 1080 โทรสาร 0 2793 1099